مسیر ,انتهای مسیر11 نکته مهم درباره فاجعه منا

 

همه شاهدان عینی، بدون استثنا می گویند که مسیر حجاج توسط نیروهای امنیتی بسته شد. بدین گونه که انتهای مسیر را بستند و ابتدای مسیر را باز گذاشتند و حجاج را بدان مسیر هدایت کردند.
بدین ترتیب صدها هزار نفر که به واسطه انبوه جمعیت، چند قدم جلوترشان را نمی دیدند - چه رسد به اینکه انتهای مسیر را ببینند - غافل از این انسداد، وارد تله شدند و یکی از وحشتناک ترین و مرگبارترین ازدحام ها شکل گرفت.

منبع اصلی مطلب : آوای همه ؛محمدرحیمی جبدرقی
برچسب ها : مسیر ,انتهای مسیر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : فاجعه غم انگیز منا